Zakon o vatrenom oružju prikriven je postao zakon u Illinoisu, posljednja država koja je donijela takav zakon. Obuka pištolja uvjet je za podnošenje zahtjeva za državnu skrivenu licencu. Država očekuje da će zahtjevi za izdavanjem dozvola biti dostupni u siječnju 2014. godine. Stanovnici žure da se prijave za razrede obuke za oružje kako bi dobili licence za nošenje oružja u javnosti.

Država je odredila smjernice za obuku. Instruktori naplaćuju vlastite cijene. Nastava se popunjava, prema instruktorima.