Slika: thecoyotereport.com

Po drugi put u nekoliko tjedana u Senatu SAD-a uveden je nacrt nacionalnog zakona o reciprocitetu.

Dana 20. ožujka američki senator John Thune (RS.D.) uveo je Senatski prijedlog zakona 2213, "Zakon o poštivanju prava država i skrivenog reciprociteta". NRA snažno podržava ovu mjeru. Prema ovom računu za samoobranu, osoba koja je ispunila uvjete za dopuštenje za nošenje ili koja je inače državnom zakonu dopušteno da nosi pištolj, ovlaštena je nositi pištolj u bilo kojoj drugoj državi koja izdaje takve dozvole ili ne zabraniti skriveno nošenje, podložno zakonima države u kojoj se nosi.

"Kongres bi trebao priznati da se pravo na samoobranu ne završava državnim granicama", izjavio je izvršni direktor NRA-ILA Chris W. Cox. “NRA se uspješno zalaže za jake zakone s desne strane u posljednjih 25 godina. Nećemo se nikome pozabaviti kada je u pitanju pravo Amerikanaca koji poštuju zakon da nose skrivene pištolje za samoobranu.

Izvor: NRA-ILA