Žene u Illinoisu podnijele su blizu 7.500 zahtjeva za dopuštenje za skriveno nošenje.

S novim zaklonjenim zakonima o nošenju iz Illinoisa dolaze novi ljudi koji se prijavljuju za dopuštenje za skriveno nošenje - a iznenađujuće velik broj tih aplikacija dolaze od žena.

Policija države Illinois rekla je za WGNtv.com u Chicagu da blizu 12 posto skrivenih aplikacija koje dolaze u državu dolaze od žena.

U cijeloj zemlji broj žena koje su posjedovale oružje povećao se na 23 posto u 2011., u usporedbi s 13 posto u 2005. prema najnovijoj anketi Gallupa o toj temi.

Žene su u Illinoisu podnijele gotovo 7.500 zahtjeva za skriveno nošenje, u usporedbi s više od 57.000 zahtjeva muškaraca. Međutim, WGNtv je izvijestila da se očekuje postotak žena koje se prijavljuju.

Zakoni prikrivenog nošenja u Illinoisu zahtijevaju 16 sati obuke za vatreno oružje prije nego što se dozvola može izdati.