GLOCK čini takav niz pištolja ispunjavajući svaku nišu, od 9 mm do .357SIG i .45ACP, u modelima u rasponu od punog i srednjeg, do kompaktnih "Baby GLOCK-ova", pa čak i "slim-line" modela. Postoji li potreba za drugim modelom ili dva?

Kada sam prvi put ulovio vjetar ".45GAP" (GLOCK Automatic Pistol) moja je prva pomisao bila: "Zašto?" Je li to bio samo još jedan od trikova za prodaju oružja, ili čak divlja kugla predodređena da blijedi u povijest samo da bi pala, kao što je .41AE? Je li bilo potrebe za nadopunom legendarnog .45ACP?