Nakon što je Paul Tashjian iz HALO-a (Visoka Točnost Niska Operacija) naoružao mene da pregledam i ubijem svoj HA 50 FTR (Field Tactical Rifle) kalibra .50BMG, naučio sam kako točno pucati na pušku kalibra 50.

Prije nego što krenem na to, moram naglasiti da je svrha HA 50 FTR da pruži više, prekomjerno upotrijebiti frazu, "user-friendly" .50BMG komornu pušku, budući da je dizajnirana da se koristi za brzo i točno zahvaćanje ciljeva od 25 do 700 metara. Potencijalni krajnji korisnici su sportske i policijske zajednice.