Slika: iStockPhoto

Neki policijski službenici su oprezni glede zakonodavstva koje bi omogućilo Oklahomansu da otvoreno prikaže svoje pištolje, ali drugi kažu da javnost možda neće vidjeti veliku razliku.

Oklahomanci s dozvolom mogu nositi skriveni pištolj, ali takozvani zakon o otvorenom nošenju dopustio bi da ga nose izložene.

Slični računi prošli su i Dom i Senat, a Mary Mary Fallin kaže da podržava koncept dopuštanja Oklahomanima da otvoreno nose oružje.

Oklahoma Udruga šefova policijskih šefova Normana McNicklea je za Oklahoman rekla da većina policijskih službenika podržava radna prava, ali neki su zabrinuti da ljudi koji otvoreno nose svoje vatreno oružje u javnosti mogu izazvati smetnje koje ometaju javnu sigurnost.

Izvor: Associated Press putem 4029News.com.